605 28 08 69 •

Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Dbamy o to, aby oferowane przez nas towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po ich otrzymaniu Nabywca wykryje w nich jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy skontaktować się z pracownikiem naszego sklepu pod nr tel. +48 605 280 869 / 65 572 73 64 lub pod adresem e-mail: tomasz@stelmaszynski.pl w celu omówienia sposobu wymiany towaru na pełnowartościowy, wymiany na inny, bądź też zwrotu pieniędzy.
 2. Wymieniamy jedynie towar wadliwy lub uszkodzony fabrycznie, pod warunkiem złożenia pisemnego zgłoszenia wady w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 3. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie.
 4. Zakupiony produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Reklamujący (Nabywca).
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę), krótki opis przyczyny reklamacji oraz dane adresowe i numer telefonu.
 6. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
 7. Zastrzegamy sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli ten został dostarczony bez kompletnej dokumentacji.
 8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (np. kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość, Kupujący może odstąpić od umowy bez konieczności podawania przyczyny w terminie 10 dni licząc od daty dostarczenia zamówionego towaru. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zwracany towar Kupujący wysyła na własny koszt. Kupujący zobowiązany jest do takiej przesyłki dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki ma zostać zwrócona zapłata.
  Jeżeli towar spełnia ww. wymagania sklep internetowy http://stelmaszynski.pl wystawia fakturę korygującą, której oryginał i kopia zostają wysłane do Kupującego. Kupujący/Nabywca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu, w przeciągu 7 dni roboczych sklep internetowy http://stelmaszynski.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Kupującego.
 10. Sklep internetowy http://stelmaszynski.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od gwarancji, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Kupujący ma bowiem obowiązek przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 11. Sklep internetowy http://stelmaszynski.pl nie odbiera uszkodzonych lub reklamowanych towarów wysyłanych za pobraniem.
 12. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna.
 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.
 14. Sklep internetowy http://stelmaszynski.pl zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu zakupionych towarów, które zostały sprowadzone na specjalne zamówienie, są nietypowe, bądź nie ma ich w ciągłej sprzedaży. Spowodowane jest to faktem, iż większość producentów odmawia zwrotu zakupionych u nich towarów.