605 28 08 69 •

Regulamin

REGULAMIN

1. Strony transakcji.
Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym http://www.stelmaszynski.pl , zwanej dalej Nabywcą/ Klientem jest firma lub pełnoletnia osoba fizyczna.
Stroną dokonującą sprzedaży towarów i usług zawartych w ofercie sklepu internetowego http://www.stelmaszynski.pl jest Firma Handlowo Usługowa Aleksandra Stelmaszyńska, prowadząca działalność przy ul. Łąkowej 4 w Gostyniu, będąca zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o nr.:
NIP 696-000-46-78
REGON 410224831

2. Przedmiot transakcji.
Przedmiotem transakcji są towary handlowe wymienione w katalogu produktów w chwili składania zamówienia lub usługi świadczone przez sklep internetowy http://www.stelmaszynski.pl . Wszystkie produkty wyszczególnione na stronie http://www.stelmaszynski.pl są fabrycznie nowe. Ceny wszystkich towarów i usług w w/w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (zł) w cenach netto i nie zawierają kosztów przesyłki.
Stawka VAT na wszystkie produkty wynosi 23%.

3. Składanie zamówień.
Składanie zamówień w sklepie internetowym http://www.stelmaszynski.pl odbywa się za pośrednictwem:
- wypełnionego formularza (zarejestruj się) lub/i logowania (login, hasło)
- poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 65 572 73 64 lub +48 605 280 869
- przesłanie zamówienia faxem pod nr 65 572 73 64
- przesłanie zamówienia na adres e-mail: tomasz@stelmaszynski.pl


Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę, dni urlopowe lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku, termin realizacji może się wydłużyć, o czym Nabywca zostanie poinformowany przez handlowca Firmy Handlowo Usługowej Aleksandra Stelmaszyńska.

4. Ochrona danych osobowych.
Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji, dokonania zakupów i wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia (przetworzenia zamówienia, fakturowania, wysyłki). Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Danych nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim.
Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów stelmaszynski.pl a konto w sklepie internetowym http://www.stelmaszynski.pl zostanie zamknięte.

5. Potwierdzenie zamówienia.
W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. Zamawiający (Nabywca) może wprowadzić zmiany do zamówienia do momentu jego wysyłki (telefonicznie lub mailem).
W przypadku, kiedy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została już wpłacona, informujemy Klienta o zaistniałej sytuacji, proponujemy inne rozwiązanie lub niezwłocznie dokonujemy zwrotu przedpłaty w całości.

6. Formy zapłaty.
Za zamówione towary lub usługi można zapłacić :
- gotówką - przy osobistym odbiorze w siedzibie firmy
- gotówką - kurierowi przy odbiorze dostarczonych towarów - tylko zamówienia powyżej 50,00 zł wartości towaru
- przedpłata na konto firmy:

Firma Handlowo Usługowa Aleksandra Stelmaszyńska
ul. Łąkowa 4
63-800 Gostyń
Bank: BGŻ S.A.
nr rachunku: 78 2030 0045 1110 0000 0023 4120


7. Dostawy produktów.
Dostawy zamawianych produktów w sklepie internetowym http://www.stelmaszynski.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Koszty przesyłki widnieją na dokumencie sprzedaży jako osobna pozycja.

8. Zwroty:
Zwroty reguluje ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn.zm.) Rozdział 2 Art. 7, ust. 1-3:

"1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez poda-nia przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty".